Iraid

  • Lubricator

    Iraid

    Mae falf lleihau pwysau yn falf sy'n cadw'r pwysau allfa'n sefydlog yn awtomatig trwy addasu'r pwysau mewnfa i bwysau allfa gofynnol a dibynnu ar egni'r cyfrwng ei hun. 
    O safbwynt mecaneg hylif, mae falf lleihau pwysau yn wrthwynebiad lleol a all newid yr elfen sbardun, hynny yw, trwy newid yr ardal throttling, fel bod y gyfradd llif ac egni cinetig hylif yn newid, gan achosi colli pwysau yn wahanol, er mwyn cyflawni pwrpas datgywasgiad. Yna dibynnu ar reolaeth a rheoleiddio'r system, fel bod y falf ar ôl yr amrywiadau pwysau a chydbwysedd grym y gwanwyn, fel bod y falf ar ôl y pwysau mewn ystod gwall benodol i gynnal cysonyn.