Offer Diwydiannol Qingdao Silinde Co, Ltd.

Mae Qingdao Silinde Industrial Equipment Co, Ltd wedi bod yn ymroddedig i ymchwilio, datblygu, cynhyrchu a gwerthu prosiect awtomeiddio diwydiannol brand YSC dros y blynyddoedd. Gyda brwydrau cyson gan ein cwmni ers blynyddoedd, mae cynhyrchion YSC wedi cael eu gwerthu i bedwar ban byd. Gyda'i ansawdd rhagorol, ei wasanaethau wedi'u cwblhau a'i bris mwyaf cystadleuol, mae wedi dod yn un o'r brandiau mwyaf dibynadwy yn y diwydiant rheoli diwydiannol yn Tsieina. Trwy gydweithrediad technegol tymor hir gyda chwmnïau Ewropeaidd, Japaneaidd a De Corea, mae wedi bod yn cyfoethogi ei system cynnyrch ac wedi cael ei ymestyn i falf hunanreolaeth ac offer arbennig o gynhyrchion hydrolig niwmatig. Mae ein cwmni wedi sefydlu set o system rheoli ansawdd darbodus i sicrhau bod ansawdd cynnyrch brand YSC yn cyrraedd lefel uwch ymhlith ei gyfoedion ledled y byd.

Ers ei sefydlu, mae YSC, fel brand enwog mewn diwydiant hydrolig niwmatig, wedi bod yn cymryd rhan weithredol ym mhroses diwydiannu Tsieina. Mae wedi bod yn cydymffurfio ag egwyddor rheoli busnes QSPT (ansawdd, gwasanaeth, pris, amser) ac yn cyfoethogi, addasu a chwblhau ei strwythur cynnyrch yn raddol yn dilyn gofynion marchnata domestig ac yn berthnasol i duedd datblygu awtomeiddio diwydiannol yn Tsieina er mwyn darparu cyfleustodau ategol a gwasanaethau i ddiwydiannau lluosog gan gynnwys pecynnu, argraffu, electroneg, offer trydan, ceir, peiriannau, meteleg, weldio, rheolaeth ddigidol, petrol a diwydiant cemegol ledled Tsieina. Am y foment, mae llawer o gwmnïau enwog yn Tsieina wedi sefydlu partneriaeth hirdymor a sefydlog gyda ni.

Wrth i'r broses o ddiwydiant awtomeiddio diwydiannol yn Tsieina gael ei dwysáu, codir heriau newydd i'r diwydiant peiriannau domestig ac awtomeiddio. Yn y cyfamser, mae hefyd yn darparu cyfleoedd i'n datblygiad. Yn ail hanner blwyddyn 2006, fe wnaethom fewnbynnu a sefydlu Sylfaen Gweithgynhyrchu China YSC a sefydlu tîm datblygu i ddechrau. Yn y gymdeithas heddiw pan fydd costau cynhyrchu yn cael eu gwella'n raddol, mae prif gynhyrchion YSC yn cynnal cystadleurwydd prisiau ar y sail bod ansawdd yn cael ei warantu. Am y foment, mae cyfresi ar gyfer datblygu a chynhyrchu ar gynnydd. Ar wahân i fodloni gofynion ar gyfer archebion domestig, mae rhai yn cael eu bwyta yng ngwledydd De Korea a De-ddwyrain Asia. Ar ôl sawl blwyddyn o waith caled, enillodd gydnabyddiaeth marchnata unwaith yn rhagor. Felly, mae brand YSC nid yn unig yn eich dewis gorau ond hefyd yn wasanaeth fel gwarant ar gyfer eich llwyddiant. Mewn dyddiau i ddod, byddwn yn parhau i ddal i fyny â'r egwyddor ar ofalusdeb er gwaethaf elw eithaf a dim camddefnydd am ennill budd-daliadau. Byddwn yn gwbl ymroddedig i ddatblygu peiriannau ac awtomeiddio yn Tsieina.

Hoffem ymuno â chi i gyd-greu dyfodol addawol o awtomeiddio diwydiannol domestig.


Amser post: Awst-14-2020